Dla Kogo?

Adresatem szkoleń są pracownicy zakładów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej oraz zorganizowane grupy oczekujące szkoleń specjalistycznych w określonym przez siebie zakresie (np. ratownictwo wysokościowe, wodne, przygotowanie do zawodów w ratownictwie w oparciu o określone wytyczne ERC lub AHA, na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy).


Co?

Oferta naszej firmy skierowana jest przede wszystkim do osób chcących nauczyć się skutecznie udzielać pierwszej pomocy. Warsztaty szkoleniowe obejmują niezbędny zakres ćwiczeń praktycznych, tak aby w sytuacji stresowej zdolności manualne nie były przeszkodą w udzielaniu pomocy. Umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia utrwalamy podczas przygotowanych scenariuszy klinicznych, wyrabiamy odpowiednie nawyki w sposobie zachowywania się w problematycznych sytuacjach.


Jak?

Nie trzymamy się sztywno, popularnych programów szkoleń, do każdego szkolenia podchodzimy inaczej, tworzymy indywidualne projekty, w oparciu o specyfikę danego miejsca/ obiektu/zakładu pracy. Zagadnienia które znajdą się w programie podparte są konsultacjami z osobą monitorującą charakter występujących zagrożeń. W miarę możliwości (do uzgodnienia) staramy się aby sceneria zajęć odbywała się w miejscu pracy zamawiającego szkolenie. W trakcie realizacji zajęć dążymy do wytworzenia atmosfery jak najbardziej zbliżonej do realnej sytuacji. Do pozoracji wykorzystujemy prawdziwe tkanki (zwierzęce). Nasze podejście do zajęć praktycznych wymusza realizację zagadnień w małych grupach (4-6 osób). Pomimo, iż ratownictwo medyczne to poważne zagadnienia na naszych zajęciach nie zabraknie humoru.


Kto?

Ratownicy medyczni
Doświadczenie 20 lat w ZRM
Instruktorzy ERC
Strażacy PSP
Instruktorzy Ratownictwa Wysokościowego PSP
Instruktorzy nurkowania PSP.
Nurkowie zawodowi
Wielokrotni medaliści międzynarodowych mistrzostw w ratownictwie.
Doświadczenie w kraju oraz na misjach międzynarodowych.
Wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.

Czym?

Fantomy, AED, torby medyczne

Posiadamy specjalistyczny sprzęt ratowniczy:

  • Hydrauliczny
  • Pneumatyczny
  • Sprzęt wysokościowy i nurkowy
  • Nosze ratownicze
  • Symulatory do cięcia pojazdów.